Nilsson

Karantän: 
Ja

Okastrerad hankatt som hållit till i Saltvik, Härnösand sedan maj